UKÁZKY PRACÍ

Ukázka veřejně dostupných překladů např.:

Stránky informující o městě Králův Dvůr na Wikipedii

https://it.wikipedia.org/wiki/Králův_Dvůr

Překlad pro JUDr. Kláru Samkovou, její projev v Poslanecké sněmovně ČR

https://www.klara-samkova.cz/klara-samkova-dobbiamo-temere-lislam-18-5-2016