UKÁZKY PRACÍ

Ukázka veřejně dostupných překladů např.:

Stránky informující o městě Králův Dvůr na Wikipedii

https://it.wikipedia.org/wiki/Králův_Dvůr

Překlad pro JUDr. Kláru Samkovou, její projev v Poslanecké sněmovně ČR

http://www.zrcadleni.cz/ho-presentato-questo-intervento-nella-sala-di-statni-akty-atti-statali-del-parlamento-della-repubblica-ceca-nellambito-di-un-forum-di-discussione-sullarg/