CENÍK

ORIENTAČNÍ CENÍK PŘEKLADŮ:

Překlad do   italského jazyka

               Od Kč 3%0-- /NS

Překlad do   českého jazyka

Od Kč £%=,--/NS  

Překlad mezi dvěma cizími jazyky

               Od Kč 400,--/NS

(Kromě italštiny   pracujeme i s angličtinou a ruštinou

)

 

 

Cena zahrnuje autorskou korekturu překladu a kontrolu rodilým mluvčím. 


Všeobecné podmínky pro překlady doporučené Jednotou tlumočníků a překladatelů

Cena za překlad se stanoví podle počtu normostran (NS) cílového textu. 1 NS se rozumí 1800 znaků včetně mezer. Minimem při fakturaci je 1 NS.

ORIENTAČNÍ CENÍK TLUMOČENÍ:

Ceny
Doprovodné tlumočení      Kč  3.000,--/půlden

Příplatky

Tlumočení nad 8 hodin denně + 15% za každou započatou hodinu. V ceníku není zahrnuto cestovné.

Slevy
Slevy po dohodě při větších projektech či dlouhodobé spolupráci.

Cena nezahrnuje případné cestovní náhrady (cestovné, stravné, ubytování apod.) hrazené zákazníkem dle dohody nebo dle platných předpisů České republiky.

CENÍK VÝUKY ITALŠTINY:

Viz. výuka italštiny